GEEF GEHOOR AAN JEZUS CHRISTUS Home

Pastor W. Boerkamp O Carm

3-Door het jaar-A-1 Ė
Mt. 4,12-23

+website: www.bewustchristen.nl  -2014-spirituele overweging -w.boerkamp o.carm.-geel

 

 

Jezus wordt bron van nieuwe inspiratie
binnen de Joodse godsdienst van zijn eigen volk van God
Wat Hij zegt en doet loopt uit op een nieuwe beweging
Het wordt een hele nieuwe Godsdienstige basis-beweging.
Hij begint zijn openbaar optreden op het platteland
en bij de mensen zelf van onderop net als paus Franciscus.
Hij kijkt niet meer vanuit de hoogte op mensen neer,
zoals de Schriftgeleerden en FarizeeŽn in de tempel te Jeruzalem.
Daarmee verlegt Hij het centrum van de Joodse godsdienstigheid.
Hij verplaatst de aandacht van de tempel in de hoofdstad
naar de synagoge (=Joods Leer/zoekhuis) op het platteland.
Jezus gaat terug naar de kern van de Joodse godsdienstigheid:
Dat is de mens zelf, zoals die door God bedoeld is
om tempel van God te worden in plaats van dat stenen gebouw.
Om die mens zelf is het Jezus begonnen.
Hij wil zijn eigen Joodse godsdienst democratiseren
in de harten van de mensen, zodat het geen monopolie meer is
van een klerikale elite en overheden te Jeruzalem.

Hij is de zon der gerechtigheid die opgaat
Vanuit het noorden van zijn land in Galilea komt Hij op
en zo verovert Hij de harten van de mensen,
zoals de zon die een donker land verlicht en warmte geeft.
Als een licht verschijnt Hij in het grensgebied te midden van
een duister en heidens volk, dat zogenaamd de wet niet kent
en Hij brengt het voor het voetlicht van God:
mensen die dagelijks moeten leven in de schaduw van de dood,
omdat ze er slecht aan toe zijn.
Het nieuwe is ook dat Hij leert, predikt en geneest tegelijk
Hij doet wat Hij zegt en treedt tegelijk op als geneesheer
van allerlei ziekten en kwalen, als leraar van mensen
die samenkomen in het leerhuis van de synagoge
en als verkondiger van een blijde boodschap en goed nieuws.
 

Kom tot inkeer,
want het kan op aarde net zo worden als in de hemel
en het rijk Gods, -die nieuwe samenleving en maatschappij
zoals God die op het oog heeft- is op handen en nabij.
Het komt er aan als je anders gaat denken en doen.
Als je een andere bewustzijnshouding aanneemt.
Van nu af krijgt God het voor het zeggen in deze wereld.
In Jezus zal God de samenleving van mensen grondig veranderen.

Geef gehoor aan Jezus Christus en maak je tot zijn knecht
In het evangelie van deze zondag horen en zien wij
hoe dit blijde nieuws meteen al gemeenschap sticht.
Het wordt duidelijk dat de problemen van toen
dezelfde waren als de problemen waarmee christenen
in onze tijd worstelen: eigenlijk niets nieuw onder de zon.
Kerk wordt opgebouwd vanuit persoonlijke contacten
en vanuit het kleinschalige weefsel van
van twee of drie in mijn Naam, zal Jezus later zeggen.
We luisteren vandaag al naar de roeping van de eerste leerlingen.
Het verhaal staat model voor de werving van roepingen in en vanuit de kerk.
Het zegt is iets over de geweldige aantrekkingskracht van Jezus.
Twee maal twee broers sluiten zich onmiddellijk bij Hem aan.
Het kan niet op. Het zijn geen hoge wetgeleerden,
maar gewone mensen zoals bij voorbeeld vissers.
Daarvoor is wel nodig dat zij eerst hun netten hebben geboet
Dat is voor ons het beeld van boete en verzoening.
Pas na de dood van Jezus zijn de leerlingen echt bekeerd
en zelf weer op hun beurt vissers van mensen geworden.
Pas als je je eigen netten hebt schoongemaakt en hersteld
kun je mensen vangen voor God: evangelisatie begint bij jezelf.
als je eerst zelf tot inkeer bent gekomen en terugkeert naar je eigen hart.
Dat is de kern van alle godsdienstigheid en de bron van alle goed en kwaad.
Dat is tegelijk de voorwaarde om Gods Rijk binnen te gaan
en deel te krijgen aan die nieuwe maatschappij zoals God
die op het oog heeft, zoals we hier na in de Bergrede nog zullen zien.

De eerste christenen waren Joden net als Jezus zelf
We vieren half januari de dag van het Jodendom
binnen de kerk, want Jezus is de Zoon van Abraham bij uitstek,
de oervader van ons katholieke Joods-Christelijke Geloof.
Het is voortaan een jaarlijkse dag van bezinning en ontmoeting
zoals de speciale website vermeldt: www.dagvanhetjodendom.nl
De eerste christenen kwamen vanuit de eerste praktijk
van de Navolging van Christus al tot een eerste
Joods-Christelijke Leefregel/vorm van christelijk leven.
Dat is geen theorie maar geleefde spiritualiteit
Daarom is die eerste Joodse-Christelijke Leefvorm
ook opgenomen in het evangelie van Matteus.
(Vgl. De Bergrede: Mat.hst. 5-7 )