Gebed van Paus Benedictus XVI

Dierbare broeders en zusters, na de grote Paus Johannes Paulus II, hebben de kardinalen mij, eenvoudige en nederige dienaar in de wijngaard van de Heer, uitgekozen. Het troost mij, dat de Heer ook met onvoldoende middelen kan werken en handelen. Bovenal vertrouw ik mij dan ook aan jullie gebeden toe.

 

 

 

 

Johannes Paulus II (Karol Wojtyla)

Almachtige en barmhartige God, Gij schenkt uw genade aan iedere tijd. Wij danken U voor het leven van paus Johannes Paulus II, die uw Kerk is voorgegaan als priester, herder en profeet en voor de wereld een getuige is geworden van uw waarheid omtrent de waardigheid van iedere mens, naar uw beeld en gelijkenis geschapen. Op voorspraak van Maria, de moeder van de Kerk, vragen wij U: neem hem op in uw vreugde en geef dat uw kinderen overal in Geest en waarheid aanbidden en aan iedere mens de Blijde Boodschap verkondigen van het leven.

Door Christus, onze Heer, Amen.