Hoe gebeurt dat telkens concreet?

www.bewustchristen.nl 

Vanuit de driejaarlijkse lezingencyclus van de zondag
willen wij ons voortdurend in dialoog met de H.Schrift en met elkaar bezinnen.
Dat doen wij via open groepsvorming Rondom het evangelie van de zondag.
Vanuit de eerste lezing van het Oude Testament willen wij
door de bril van de eerste verkondiging in de tussenlezing samen het evangelie lezen.
Een eigentijdse weergave van de oude Leefregel van de Karmel
-van 800 jaar oud- kan daarbij op de achtergrond behulpzaam zijn.
Via het Goddelijk lezen, overwegen, bidden en beschouwen
willen wij uiteindelijk beschouwend leven in gebed,
in broederschap en zusterschap en in dienstbaarheid
en wel met-liefde-als-midden, zoals de wapenspreuk van de Karmel luidt.
Zo willen wij elkaar helpen en bewust maken
van hoe God omgaat met mensen vanuit zijn bewogenheid met ons
en hoe wij mensen omgaan met God in ons mededogen en barmhartigheid.
Dat zijn telkens twee kanten van dezelfde medaille.
Je hoeft niet direct daadwerkelijk via je computer terug te chatten,
om de geloofscommunicatie te bevorderen.
(vg . het onderzoek van de KRO/Mediapastoraat: God in je huiskamer)
Beter is het eerst zelf het aangeboden evangelie van de zondag close te lezen
en ook de overweging daarop die op de website telkens wordt aangeboden.
Dan kun je al lezend vanuit God met jezelf in gesprek gaan
in de hoop dat het vanzelf gaat bidden in jou en dat je hart daaraan
gaat ontvlammen en gaat branden zoals bij de Emmausgangers.