Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden

Het motto van de Wereldjongeren dagen 2005 in Keulen. Jongeren op zoek naar geloof en verbondenheid. Even vertoeven in een wereld waar geloof vanzelfsprekend is.

Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden. Dat zeggen de drie wijzen, als zij de pasgeboren Jezus zoeken. Deze dagen moeten jongeren uit de hele wereld eenzelfde kans bieden om, zoals Paus Johannes Paulus II schreef: In de geest de weg te gaan van de drie Wijzen en om - net als zij - de Messias van alle volken te ontmoeten.

Deze gedachte wordt verbeeld in het logo. Het kruis ... is de aanwezigheid van Jezus.

Rood is de kleur van liefde, passie en pijn. Het toont Gods liefde en Jezus kruisdood, en herinnert aan het lijden in eigen leven en in de wereld.

De ster is de aanwijzing van Godswege aan de drie wijzen waar Jezus geboren is. Een teken dat ons richting geeft.

De kathedraal van Keulen vormt het centrum van de W.J.D in 2005. Eeuwenlang worden de relieken van de drie wijzen vereerd in deze kathedraal.

De blauwe ellips: je kunt er de letter C in zien, die voor Christus staat en ook 'n beschermende omhelzing van God.

't onderste gedeelte van de boog herinnert aan de rivier de Rijn en een boot. De kerk als een boot en Noahs reddende boot. De kleur blauw verwijst naar het water, het water van de doopsel