JUBILEJNO SVETO LETO 2000 - KAZALO

klik op afbeelding om te vergroten

HOE KAN IK IN GODS NAAM
BESCHOUWEND LEVEN ALS JEZUS CHRISTUS?
 

De kunst van het beschouwend leven
In onze westerse wereld dreigen wij de kunst van het beschouwend leven kwijt te raken.
Het grootste probleem daarbij is, dat wij dat vermogen tot beschouwen ook niet meer beoefenen in het dagelijks leven.Een bewuste in-oefening hoort immers wezenlijk bij hartstochtelijk leven met spiritualiteit en mystiek in de navolging van Jezus Christus.
Drie grondvormen van beschouwend leven
Het gaat om een beschouwend leven in de drie grond-vormen van tegelijk biddend in het leven staan, in het basis-sacrament van broederschap en zusterschap en in dienstbaarheid en solidariteit aan de naaste die op je weg komt. Kortom, bewust christelijk leven in God maar
dan zo dat het een soort tweede natuur wordt en zonder daar geestelijk op terug te buigen.

Contemplatief leven begint vanuit een voorgegeven
Beschouwend leven vanuit God in Christus Jezus in het dagelijks leven wordt je op de eerste plaats aangereikt als een voorgegeven. Het begint al bij de morgen als het licht wordt. Dat is het midden van dag en nacht.Vervolgens draait het om de zondag, die het midden vormt van de hele week.Dat is de achtste dag die van God komt en dat wordt tevens de eerste dag van de week, die reliŽf brengt in een zee van tijd en die vraagt om rituelen. De rituele inoefening vindt haar hoogtepunt in het paasfeest, dat het midden vormt van het kerkelijk jaar, dat al begint met het kerstfeest.

Het is een verrezen Heer die ons samen roept.
Op zondagmorgen worden we samengeroepen door de Verrezen Gekruisigde.Wij komen samen naar eenzelfde plaats en tijd om bij die ENE te komen als Volk van God voor het Gelaat van God. We oefenen ons elke zondag in de godsdienst om tot Christelijke beschouwing te komen in het dagelijks leven. De verrezen Heer gaat ons zelf hoogst persoonlijk voor als de ene hogepriester. Dat gebeurt in het ritueel van de eucharistieviering die is bron, brandpunt en hoogtepunt is van heel ons gelovig en kerkelijk leven.

Een inwijding op het evangelie van de komende zondag als opstapje
De website biedt elke week een inleiding op de zondag. Het is een liturgisch-categetische inwijding (initiatie) rondom het evangelie van de eucharistieviering. Daarmee luiden wij de zondagsmis in, die bron moet worden van christelijke geest in het dagelijks leven. Het verhaal van de overweging kan ook worden voorgelezen in de vespers of gebedsviering op zaterdagavond of zondagmiddag. Wij hopen dat het evangelie de hele komende week blijft doorwerken als zout en zuurdesem in alles wat er gebeurt en in wat je zelf concreet meemaakt.Vooral jongeren vanaf 16 jaar tot met 35- plus willen wij hiermee wekelijks toerusten in het katholiek-christelijk geloven.Wij hopen dat ze gaandeweg in die religieuze teksten gaan wonen.

Jonge ouders met een gezin kunnen via deze spirituele overweging zichzelf wekelijks toerusten voor een gesprekje met hun kinderen vanuit hetzelfde evangelie uit een kinderbijbel. Daarbij horen vragen als: Wat staat daar of wat heb je gehoord en wat zou dat kunnen betekenen voor jezelf. Dat gesprek kan misschien het beste worden gehouden op een vaste tijd van vrijdag- of zaterdagavond met iets lekkers op tafel voor de kinderen.

Het voorbeeld van een proeve van een eigentijdse leefregel kan de bezoeker van de website helpen om interactief tot een eigen dagorde en of leefregel te komen voor de week.