Thema's

Home

2014

   
Jan DE KUNST VAN HET LEVEN pastor Boerkamp
Jan DE GROTE LEEFREGELS VAN OUDE KLOOSTERORDEN BRON VAN INSPIRATIE VOOR LEKEN pastor Boerkamp

2013

   
Dec ‘NIEUWE-EVANGELISATIE’ VOORAL DOOR NIEUWE MANIER VAN LEVEN pastor Boerkamp
Dec WAAR BLIJVEN DERTIGERS MET HUN INSPIRATIE? pastor Boerkamp
Okt BIDDEN IN DIE VERBORGEN MYSTIEKE RUIMTE VAN GOD IN JE ZELF pastor Boerkamp
Okt LEVENSROEPING EN PRIESTER WORDEN VIA DE KARMEL IN HET AARTSBISDOM pastor Boerkamp
Okt BEWUST CHRISTELIJK LEVEN pastor Boerkamp
Aug IN HET BIDDEN WORDT JE EEN ANDER, NIEUWE MENS pastor Boerkamp
Juli GOD AAN DEN LIJVE ERVAREN pastor Boerkamp
Apr De weg die voor mij bestemd is pastor Boerkamp
feb HET VERLANGEN NAAR GOD IN DE HUIDIGE SAMENLEVING pastor Boerkamp
Jan DE SPIRITUALITEIT VAN HET EVANGELIE VAN LUKAS, EN DE DOORWERKING ERVAN IN ONS GEESTELIJK LEVEN pastor Boerkamp
Jan JAAR VAN HET VOORLEZEN (2013) IN NAZARETH (Luk.4,14-21) pastor Boerkamp
Jan MAAND VAN DE SPIRITUALITEIT ( in jan. 2013) pastor Boerkamp
Jan JAAR VAN "POORT VAN HET GELOVEN VOOR JONGEREN (art.5 en slot) pastor Boerkamp
Jan JAAR VAN "POORT VAN HET GELOVEN" VOOR JONGEREN (art.4) pastor Boerkamp
Jan JAAR VAN "POORT VAN HET GELOVEN" VOOR JONGEREN (art.3) pastor Boerkamp
Jan JAAR VAN "POORT VAN HET GELOVEN" VOOR JONGEREN- (art.2) pastor Boerkamp

2012

   
  Jaarwisseling 2012 – 2013 – Jaar van het geloof pastor Boerkamp
  Wij kijken de crisis recht in de ogen pastor Boerkamp
  Twee gebeden pastor Boerkamp
  De mystieke ruimte van de Karmel pastor Boerkamp
  Paulus als mysticus pastor Boerkamp
mei Ga zelf staan in de oorspronkelijke ervaring van God in Jezus pastor Boerkamp
mei Elke dag is het Pasen en alledag is sacramentsdag pastor Boerkamp
mei 'Verrezen ben ik - en ik blijf altijd bij jullie' pastor Boerkamp
mei Dichter bij Hemelvaart pastor Boerkamp
apr Wat zit er achter een katholieke christen en zijn/haar geloof? pastor Boerkamp
apr Vanuit het donker komt het licht pastor Boerkamp
mrt De Goede / Stille / Heilige Lijdensweek pastor Boerkamp
feb Christelijke, kerkelijke en menselijke waarden en normen pastor Boerkamp
feb Kom en zie pastor Boerkamp
feb Moderne Devotie als eigentijdse vorm van godsdienstigheid pastor Boerkamp
feb De Moderne Devotie werkt als model na de Reformatie pastor Boerkamp
Jan De uitbeelding van Jezus Christus als levensweg pastor Boerkamp
Jan De navolging van Christus pastor Boerkamp
Jan De Moderne Devotie van Geert Grote vanuit Deventer pastor Boerkamp

2011

   
Dec Kerstmis is voor ons elk jaar weer anders pastor Boerkamp
Dec De spiritualiteit van het gewone leven pastor Boerkamp

Nov

Vijftig jaar - Het Tweede Vaticaanse Concilie pastor Boerkamp

Nov

Geen Kerstmis zonder Advent pastor Boerkamp
Nov 'Begin van het goede nieuws' ... pastor Boerkamp
feb DE INSPIRATIE VAN DE GOEDE STILLE HEILIGE LIJDENS-WEEK pastor Boerkamp
Januari Zaligverklaring Johannes Paulus II - Mei 2011 pastor Boerkamp
Januari 25-jaar Zaligverklaring van Titus Brandsma pastor Boerkamp
  OPEN BRIEF VAN DE WORDING VAN GOD IN JEZUS VOLGENS MATTEUS AAN DE CHRISTENEN VAN DE STADSREGIO DEVENTER EN SALLAND pastor Boerkamp

2010

   
dec Teken van leven pastor Boerkamp
nov Brief van Mattheus pastor Boerkamp
nov HET ONZE VADER, HART VAN DE BERGREDE pastor Boerkamp
nov DE LITURGIE VAN DE GETIJDEN: Het parochieel-lokale Getijdengebed pastor Boerkamp

2009

   
nov Nieuw leven uit oude bron pastor Boerkamp